Издател

Управляващ директор:
Leslie Turton
Централен офис: Glattpark
ДДС №: 555 450
Окръжен съд: Цюрих

Сайтът се администрира от ТП Дженеръл Моторс Саутийст Юръп, като част от General Motors Europe.

Chevrolet си запазва правото да променя спецификациите на автомобилите по всяко време и без предупреждение. Спецификациите на моделите могат да се различават в различните държави. Вижте повече в условията за употреба на сайта.