Търсите нов автомобил?

Ние ще се погрижим за Вашия стар автомобил

Когато дойде време за сбогом

Всяко хубаво нещо си има край. Ние вярваме, че Вашия автомобил ще Ви даде много години удоволствие от шофирането и вярна служба, но също така знаем, че един ден ще трябва да се разделите.

Ние в Chevrolet уважаваме правните си задължения – наравно с нашата ангажираност по отношение на рециклирането. Ние ще вземем обратно вашия изваден от експлоатация автомобил безплатно* и ще намерим полезно приложение на до 85% от вашия стар автомобил. Тази наша политика се отнася и за автомобилите модел Daewoo.

Какво казва законът?

Всички производители са длъжни да имат политика за извадените от употреба автомобили. Всички превозни средства, регистрирани за пръв път след 30.09.2003 г. трябва да бъдат иззети. От 2007, това правило ще покрие всички други превозни средства, независимо от датата на тяхната регистрация. Свържете се с най-близкия пункт за разрушаване, който има договор с Chevrolet.

Ето как се случват нещата в Chevrolet

Доставка

Последният собственик на автомобила го откарва до най-близкия договорен пункт за разрушаване. Те го проверяват и издават Сертификат за разрушаване (CoD), който е необходим за де-регистрация.

Предварителна обработка и справяне със замърсяването

Първо се отстранява акумулаторната батерия и се неутрализират въздушните възглавници. След това се отстраняват горивото и останалите работни течности (напр. спирачна течност, охлаждащи течности в климатичната инсталация, моторно и трансмисионно масло).

Разглобяване

След това автомобилът се разглобява и частите му или се пускат на пазара като употребявани, или се използват като основа за повторно изработени части. Всички останали компоненти се рециклират, ако това е икономически изпълнимо.

Съхранение

Опасните материали се събират и изпращат в специализирани центрове за възстановяване или безопасна ликвидация.

Трошачна инсталация

Предварително обработените негодни автомобили се отнасят в трошачна инсталация, която ги натрошава на парчета и ги сортира за по-нататъшно рециклиране или възстановяване.

Обработка след процеса на натрошаване

Отделеният материал се обработва посредством различни технологии (магнит, вихрови токове, флотация), за да се отделят фракции, които могат да се използват като ценни вторични суровини.

Рециклиране/Възстановяване/Отпадъци

Фракциите от трошачката и инсталациите за допълнителна обработка могат да бъдат рециклирани (напр. като заместители на въглища в пещи за претопяване на метал, средства за обезводняване на канализационни системи) или възстановени в циментната промишленост. Този процес позволява възстановяване на 85% от автомобила и драстично намалява количеството опасни отпадъци.

Дизайн, улесняващ рециклирането

Стратегията на Chevrolet за дизайн, улесняващ рециклирането, е важен елемент от нашата продуктова отговорност.